top of page

FILOSOFIE

In symbiose met de natuur

Zeldzaam zijn de ruimtes gewijd aan de mens, maar ook aan flora en fauna. Vaak worden deze drie elementen van elkaar gescheiden, maar toch gaan ze in elke buitenruimte heel goed samen, hoewel er wel enige reflectie nodig is.

Aangezien ik ook imker ben, sta ik zeer dicht bij deze gemeenschap, die een gemeenschappelijk geluk brengt. De kunst is een duurzame harmonie te vinden tussen mens, fauna en flora.

BIODIVERSITEIT BEVORDEREN
WATERDOORLATENDE VERHARDING
WATEROPVANG INDIEN NIET-WATERDOORLATENDE VERHARDING
bloemenweide met bloembollen.jpg
 • Geen monocultuur ten gunste van permacultuur

 • Beschutting creëren voor wilde dieren (knotbomen, natuurlijke vijver, bloemenweide, dood hout enz.)

 • Voedsel ter beschikking zetten voor wilde dieren (honingdragende planten, wilde hagen, extensief maaien enz.)

 • roofdieren aantrekken om een natuurlijk evenwicht te creëren.

 • Alle plantlagen integreren (boom, heester, kruidlaag..)

 • Gedifferentieerd beheer aanmoedigen

 • Enz.

voegenmengsel ecoflora.jpg
 • Regenwaterinfiltratie bevorderen

 

 • Behoudt de natuurlijke functies van de bodem

 

 • Een duurzame oplossing voor overstromings- en erosieproblemen

IMG_3464.JPG
 • Het water niet afvoeren, maar deze ter plaatse laten infiltreren en/of gebruiken in een waterpartij.

 

 • Ik ben voorstander van open infiltratie bij projecten. Het infiltratiebekken of wadi is een goede manier om dit uit te voeren.

INHEEMSE BEPLANTINGEN
IMG_0208.JPG

Geef de voorkeur aan inheemse planten omdat ze

 1. duurzaam zijn

 2. gemakkelijk te onderhouden

 3. vaak eetbaar zijn

 4. beter bestand zijn tegen ziekten

 5. een hoge ecologische waarde hebben

 6. aangepast aan onze milieuomstandigheden.

 

En maakt het mogelijk het project te integreren in zijn onmiddellijke omgeving en geen eilandeffect te reproduceren.

CIRCULAIRE ECONOMIE
IMG_0137.JPG
 • Hergebruik van bestaande materialen op het project: 

 1. Grond niet afvoeren, sorteren en de goede grond hergebruiken.

 2. Steenslagafval wordt hergebruikt voor de funderingen.

 

 • Recyclage van "afval":

 1. Hergebruik van groenafval, plastic afval, papier en gerecycled hout in projecten.

LOKALE ONTWIKKELING
IMG_20190503_153208.jpg

Promoten van bedrijven

en/of producten die:

 1. Belgisch

 2. Duurzaam

 3. Innovatief

 4. Lokaal

 5. Familiaal

bottom of page