top of page

ADVIES

ADVIES

DEadvies aan huishet is de oplossing voor uw praktische vragen over de grootte, tuinaanleg of inrichting van uw buitenruimtes.

Dit alles op een bepaalde manierecologisch.
 

 • Ik beantwoord al je vragen over demaat,  onderhoud enecologisch beheervan uw tuin en moestuin.

 • ik stel vooralternatievenvoor zieke planten ou  die op de verkeerde plaats staan.   

 • ik geefsuggestiesvoor toekomstige aanplantingen.

 • Ik geef suggesties over deontwerpvan uw tuin als geheel

SCHETS

Tijdens advies, de ontwikkeling vanschetsenkan zo nodig plaatsvinden.

Tijdens de begeleiding worden in geen geval plannen gemaakt.

BEHEERFICHE

Op verzoek kan ik u eenvervolg dossier.

Deze is samengesteld

 • van eenlijst met planten

 • van eenjaarlijkse kalendervanecologisch beheervan uw buitenruimtes

ADVIES

Tuinadvies gebeurt ter plaatse in uw groene ruimte en is de oplossing voor praktische vragen over snoeien, tuinonderhoud, plantenziekten of voor ideeen in de vormgeving van uw buitenruimte. 

Dit alles op ecologische basis

 • Ik beantwoord al je vragen i.v.m. snoeien, onderhoudsvriendelijk  en ecologisch beheer van je tuin en moestuin.

 • Ik geef alternatieven voor planten die op de verkeerde plaats zouden staan en indien nodig een aanvullende beplanting.

 • Ik analyseer de gezondheid van de planten en stel oplossingen voor.

 • Ik geef suggesties over de inrichting en de vormgeving van de tuin

SCHETS

Tijdens het tuinadvies kunnen er schetsen gemaakt worden ter verduidelijking.

Nooit zullen er plannen getekend worden.

BEHEERFICHE

Op aanvraag kan er een beheerfiche opgemaakt worden. 

Zo een fiche bestaat uit:

 • Een plantenlijst

 • Een kalender van het jaarlijks ecologisch beheer 

bottom of page