top of page

ONTWERP

De studie van een project
VERKLARING VAN DE BESTAANDE SITUATIE
VERKLARING VAN DE BESTAANDE SITUATIE
 • Altimetrisch en planimetrisch onderzoekvan de grond door mijzelf of door een deskundige landmeter wanneer de hellingen en de bestaande situatie erg complex zijn.

 • Studie van opvattingenEnvan het milieuonmiddellijk.

 • stellingaanwezige vegetatie.

 • Bodem analysevia een gespecialiseerd laboratorium.

 • Waardering voor de invloed vanarchitectuur bouwenover de toekomstige ontwikkeling van de tuin.

 • Fotografische inventarisplaatsen.

PLAN PLAN
 • De inrichting van de plantagessamen gekozen op basis van uw smaak en de tijd die u wilt bestedenonderhouduit uw tuin

 • Plantages zijngekozenmet zorg engepositioneerdin het veld afhankelijk van:

 1. Van hun grootte tot volwassenheid.

 2. De grondsoort.

 3. Uit de omgeving

 4. Bloemkleur en blad.

 5. Vanaf de bloeidatum.

 6. van landelijkheid

 7. Caduciteit of persistentie van gebladerte.

 8. Van hun ecologische belang

 • De keuze van planten is erg belangrijk om het hele jaar door een gevarieerde en mooie tuin te hebben.

VOORONTWERP
VOORONTWERP

Het voorontwerpis de grafische weergave van het interventieprogramma dat we eerder samen hebben opgesteld. Deze voorstelling bestaat uit een2D vlaken van3D visualisaties

Ik zal je ook voorstellen aan a schatting  gedetailleerd werk. . Dit kan evolueren naarmate onze discussies vorderen en eventuele wijzigingen die u wilt aanbrengen. Wat helpt u bij uw keuzes?

het voorlopig ontwerp wordt afgesloten na goedkeuring door de opdrachtgever.

SPECIFICATIES

DESpecificatiesnaar

gemaakt van :

 • De beschrijvende en kwantitatieve metingen van de oppervlakken en de verschillende uit te voeren posities tijdens de realisatie

 • De technische uitvoeringsdetails die nodig zijn voor de succesvolle afronding van het project.

 • Documentatie met details over de materialen en benodigdheden van de site.

 • De administratieve bepalingen om het werk in te dienen en uit te voeren.

UITVOERINGSBESTAND
 • DEtechnisch plan se      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  bestaat uit:

 1. Niveaus en neigingen

 2. Oppervlaktecoatings

 3. De positie van de lichten

 4. De positie van nutsvoorzieningen (waterleiding, elektrische kabels, enz.)

 • DEofferte planbestaat uit dimensies om het plan zo goed mogelijk te respecteren

 • DEdetailplancoatings te maken

 • DEprofielen(indien nodig)

REALISATIE EN CONTROLE VAN DE SITE
 • Daarprestatiekan door u worden uitgevoerd volgens de plannen. Als u voor deze optie kiest, wordt er geen rekening gehouden met site monitoring.

 • Als u dat integendeel wiltrealiserendeel vanwerkenof alles, ik kan je helpen met deze stap. Ik help je graag met het beheren van de inzendingen van de verschillende bedrijven die een prijs toekennen. Le choix de l'entrepreneur vous appartiendra.     _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      J' zal het doentoezicht houden op werken, die u garandeert dat deze van hoge kwaliteit zijn en gemaakt volgens de regels van de kunst.

bottom of page